This page is not optimized for mobile devices.

Pravidla

Poslední změna: 12.7.2019

1. Uživatel

iDosys je internetový doplněk pro simulátory OMSI 1&2, který simuluje dopravní podnik. Stačí, když se u nás zaregistrujete a necháte najmout do virtuální firmy. Celý měsíc budete jezdit s nejrůznějšími firemními autobusy, tramvajemi nebo trolejbusy v OMSI nebo Lotus Simulatoru a na konci měsíce budete za Vaše výkony oceněn výplatou a prémiemi od Vašeho virtuálního zaměstnavatele.

V průběhu Vašich služeb na iDosys si budete postupně zvyšovat úroveň, na základě které obdržíte bonusové funkce iDosys. Pokud by Vás nebavilo plnění služeb, můžete si založit vlastní firmu. Ve firmě budete najímat nové řidiče, nakupovat nové autobusy a řešit další problémy spojené s vedením dopravního podniku.

1.1. Registrace

Při registraci na našem webu zadáváte svůj nick a unikátní heslo, které nikomu nesdělujte. Zároveň nám předáváte Vaši emailovou adresu, na kterou Vás můžeme v případě potíží kontaktovat. iDosys podporuje více jazyků. Berte prosím na vědomí, že uživatelé, kteří mají rozdílné jazyky ( kromě občanů České a Slovenské republiky ) se v systému navzájem neuvidí.

Je zakázáno užívat ve svém nicku vulgární nebo pohoršující slova a výrazy, názvy firem nebo jim názvy podobné, adresy webových stránek, jejich názvy a podobné označení, které by mělo sloužit jako forma reklamy.

1.2. Aktivace účtu

iDosys dbá na zabezpečení uživatelských účtů a na ochranu osobních údajů. Proto je potřeba před prvním přihlášením aktivovat Váš účet pomocí emailu, který je Vám při registraci zaslán. Po úspěšném ověření emailu Vám nebude nic bránit v přihlášení do aplikace iDosys.

1.3. První přihlášení a výběr zaměstnání

Po prvním přihlášení do uživatelské části webu, je zapotřebí si vybrat jednu z mnoha nabídek práce. Žádost o zaměstnání můžete odeslat současně do všech firem, které nabízejí volné pracovní pozice. Přijmutí do firmy zvažují majitelé firem ( lidé ), kteří nejsou online nepřetržitě. Může se tak stát, že na přijetí do zaměstnání budete čekat možná i 24 hodin. Bývá však zvykem, že v denních hodinách Vás do firmy přijmou během několika málo hodin.

V případě, že nebudete mít zájem stát se členem jedné z firem, můžete si založit firmu vlastní. Založení je zcela zdarma, ale je potřeba brát firmu zodpovědně, jelikož všichni zaměstnanci, kteří pro Vás v budoucnosti budou pracovat, čekají, že od Vás pravidelně obdrží výplaty.

1.4. Změna zaměstnání

Nelíbí se ti ve firmě, kterou sis vybral? Není problém podat výpověď. V kanceláři na podání výpovědi nalezneš ve spodní liště tlačítko. Pokud výpověď podáš, ztrácíš automaticky nárok na 3-měsíční odstupné.

Pokud se tě vyhodit majitel podniku, může tak učinit ve správě zaměstnanců. V tomto případě však máš na odstupné právo jestli-že:
1. Jsi u firmy zaměstnaný déle než 1 měsíc
2. Měl si v uplynulém měsíci alespoň jednu službu.

Pokud nesplníš obě kritéria, na odstupné nárok nemáš.

2. Simulace

2.1. Komunikace mezi iDosys a OMSI

Abychom na iDosys mohli zkontrolovat, s jakými vozy jste v OMSI jezdili, kolik jste si vydělali a další informace, je zapotřebí na konci každého měsíce nahrát unikátní profil.

Na začátku každého měsíce si v OMSI vytvoříte nový profil ( doporučujeme do názvu profilu zahrnout jméno měsíce a rok - např.: Hráč - Listopad 2031 ). Když pak v průběhu tohoto měsíce budete jezdit pro svůj virtuální dopravní podnik, vždy si tento profil zvolte před zvolením mapy a vozu v OMSI.

Na konci každého měsíce vždy tento profil ( ze složky /OMSI/Drivers/ ) nahrajete do našeho systému. Nahrávací formulář naleznete v pravém sloupci, vždy s měsícem a rokem, za který nahráváte profil. Mysleli jsme i na situace, kdy někdo zapomene profil nahrát do konce měsíce - proto je možné nahrávat profil i měsíc zpětně ( např. v prosinci lze nahrát profil za měsíc listopad ).

Profily je zakázáno editovat ( upravovat číselné informace v nich, přehazovat jednotlivé řádky,... ). Po nahrání procházejí algoritmy a následně také kontrolou administrátorů. Každý upravovaný profil bude zamítnut a za jeho úpravu odečteno celkem 100XP z Vašeho uživatelského účtu. Za zamítnutý nebo nenahraný profil nedostanete od svého zaměstnavatele výplatu.

2.2. Nastavení OMSI

Nastavování OMSI je pěkná otrava. Snažili jsme se, aby jste nemuseli nastavovat zbytečná kvanta čísel, posuvníku, atd... Aby Vám byl na konci měsíce schválen profil, je zapotřebí mít nainstalovaný iDosys Ticketpack. Za neužívání Ticketpacku bude každému hráči, který jej nepoužíje, účtována pokuta ve výši 10 000,-Kč.

Po každém nástupu do služby uvidíte, zda-li má mapa přiřazen ICAO kód. V případě, že ano, zadáte jej v nastavení počasí do příslušné kolonky. Může se stát, že místo ICAO kódu je u mapy uvedeno Summerlike - v tom případě zvolíte v nastavení počasí předdefinovanou variantu Summerlike. Samou proceduru provedete, pokud Vám ICAO kód nefunguje.

V průběhu služby je zakázáno manipulovat s časem. Musí být nastaveno aktuální datum i čas.

iDosys Ticketpack

3. Služba

3.1. Nástup do služby

Pokud jsi již zaměstnán, v Kanceláři nalezneš v pravém dolním rohu tlačítko . Po kliknutí na něj se ti zobrazí nabídka linek, které tvá firma vlastní. Po zvolení linky ti systém nabídne volné vozidla z garáže. Jakmile budeš mít zvolenu mapu i vozidlo, můžeš potvrdit službu a zapnout OMSI.

V OMSI si nezapomeň zvolit profil, který sis na začátku měsíce vytvořil. Zvolíš si stejnou mapu i vůz tak, aby bylo na konci měsíce při kontrole tvého profilu vše v pořádku. Nezapomeň dodržovat jízdní řád.

Jakmile budeš chtít službu ukončit, dokonči právě rozjetou linku, ukonči OMSI a nezapomeň pak ukončit službu také na iDosys!

3.2. Dopravní nehody

Během Vaší jízdy v simulátoru může dojít k dopravní nehodě. Není podstatné, zda-li si myslíte, že jste, či nejste viníkem. Důležité je pokusit se nehodu vyfotit tak, aby bylo zřejmé, co se stalo, a poctivě ji nahlásit po ukončení služby pomocí tlačítka , které najdeš v Kanceláři pouze. Nutné je uvést veškeré požadované informace, dle kterých bude nehoda posouzena a označen viník. V případě, že jste viníkem nehody, máte povinnost uhradit částku, kterou stanovili administrátoři iDosys.

Nehoda může být vyřízena těmito způsoby:

  1. Jste viníkem nehody ( musíte uhradit částku, kterou stanovili administrátoři )
  2. Nejste viníkem nehody ( nic nehradíte )
  3. Nehodu způsobila chyba simulátoru ( přeci jen hry mohou mít své chybky )
Nehodu lze nahlásit až 5 služeb zpět v čase! Za nenahlášené nehody hrozí neuznání profilu a ban v časovém rozpětí 1 týdne až 2 měsíců.

4. Levely

4.1. Rozdělení jednotlivých levelů

Na iDosys je předchystaných celkem více, než 1 000 levelů, kterých lze dosáhnout. K dosažení každého dalšího je zapotřebí nasbírat 100XP jakýmkoli způsobem.

4.2. Získávání XP

Za každou započatou hodinu jízdy ve službě získáš 8XP. V případě, že právě jedeš podle rozpisu služeb, získáš za každou započatou hodinu místo 8XP bodů 12.

Pokud chceš získat speciální bonus, který nabízíme všem vlastníkům OMSI přes Steam, můžeš ke svému účtu připojit svůj Steam účet a získat tak 500XP za ověření vlastníka hry.

4.3. Přidělení vozu řidiči

Aby si mohli být zaměstnavatelé jistí, že jim z jejich vozového parku neuděláte topinky, moho Vám přidělovat vozy různé délky až od určité úrovně. Pro jízdu s autobusy kratší 12 metrů nepotřebujete žádné speciální zkušenosti. Pro autobusy v délce 12 - 15 metrů, můsíte dosáhnout minimálně 2.úrovně a pro autobusy delší 15 metrů pak úrovně 3.

S přiděleným vozem můžeš jezdit do aleluja, protože jej ostatní řidiči ve firmě neuvidí v nabídce před započetím jejich jízdy. Máš tak jistotu, že ti bude vždy k dispozici a nebudeš muset jezdit s nějakým neoblíbeným vozem.

5. Hodnosti

Uživatelé v průběhu svého působení ve firmě mohou získat různé hodnosti, které ovlivní, jak velký vliv budou v rámci firmy mít.

5.2. Řidič

Každý po registraci získává hodnost řidiče. Řidič může v rámci své hodnosti žádat o zaměstnání, řídit vozy, které má firma k dispozici, komunikovat se všemi členy systému iDosys.

5.3. Garážmistr

Narozdíl od řidiče získává garážmistr jedinečnou možnost se alespoň lehce angažovat to dění ve firmě. Je mu povoleno spravovat firemní depa, nakupovat a prodávat autobusy, nechat autobusy, které to vyžadují, opravit.

5.4. Zástupce ředitele

Uživatel s touto hodností má mnoho možností, jak zasahovat do dění firmy. Nejen, že může spravovat celý vozový park, ale také žádat o dotace, vytvářet pracovní nabídky a přijímat nové řidiče.

5.5. Ředitel firmy

Ředitel firmy má neomezené pravomoci. Může spravovat vozový park, zaměstnance, rozesílat výplaty, žádat o dotace a měnit hodnosti ostatních členů společnosti.

5.6. Majitel firmy

Majitel firmy má stejné pravomoce, jako ředitel firmy s tím rozdílem, že v případě, že by firma měla ukončit svou působnost, získává veškeré její jmění.

6. Rozpis služeb

6.1. Omezení

Rozpisy služeb nelze vytvářet pro všechny mapy. U některých linek totiž zatím nejsou připraveny jízdní řády. Linky, které jsou připraveny k vytváření rozpisů služeb, jsou označeny . Linky, u kterých jízdní řády připravujeme a brzy bude možné na nich vytvářet rozpisy služeb také, jsou označeny .

6.2. Vytvoření rozpisu

Služby může vytvářet zástupce ředitele, ředitel společnosti nebo majitel firmy. Pro plánování služeb slouží speciální stránka v administraci firmy. Protože jsou linky firmě přiděleny pouze na 1 měsíc, není možné vytvářet rozpis na dobu delší, než-li právě jeden měsíc. Rozpis se vytváří velmi jednoduše. U každé mapy, která umožňuje vytvoření rozpisu jsou vypsány jednotlivé časy. Ke každému času stačí vybrat řidiče a vozidlo. Na konci seznamu všech časů u dané linky je tlačítko Uložit, které zapíše rozpisy jednotlivým uživatelům k jejich profilu.

6.3. Editace rozpisu

Pokud by se stalo, že potřebujete změnit řidiče, nebo vozidlo, není problém u již vytvořeného rozpisu změnit požadovanou kolonku a poté znovu uložit změny. Důležité je si uvědomit, že službu není možné změnit ve chvíli, kdy již započala nebo již byla ukončena.

6.4. Dodržování služeb

Služby, které naplánuje vysoce postavený uživatel ve firmě, je povinen řidič dodržovat.

6.5. Nástup do naplánované služby

V případě, že se chystáte nastoupit do naplánované služby, 15 minut před začátkem této směny Vám místo nabídky linek po kliknutí na v Kanceláři nabídne iDosys nástup přímo na předepsanou linku s vybraným vozem.

7. Firma

7.1. Založení firmy

Firmu si může založit jakýkoliv uživatel. Založení je zcela zdarma a není třeba dosáhnout žádné úrovně. Do začátku obdrží firma 105 000,- Kč, aby nakoupila nové vozy, zakoupila licence a najala první zaměstnance.

7.2. Jméno a logo firmy

Firmám je zakázáno využívat jména stejná či podobná těm, které užívají firmy v reálném světě nebo na iDosys. Název by neměl obsahovat vulgární ani jiné expresivní výrazy.

Firma by neměla jako své logo užívat logo, které užívá jiná firma v reálném světě nebo na iDosys. Logo by mělo být originální a nemělo by vyjadřovat nevhodné gesta, symboly, ...

7.3. Rozšiřování vozového parku

Firma může neomezeně rozšiřovat svůj vozový park. Nové vozy může vybírat z Obchodu nebo Bazaru. Vybrané vozidlo si pak může bez jakýchkoli omezení zakoupit, pokud na něj má potřebné finanční prostředky. Jestliže na nákup vozidla nemá fima finance, může vyčkat a pokusit se peníze vydělat, nebo požádat o přidelení dotace k danému vozu. Není povoleno nakupovat vozidla, která by neměla vlastní stáno v garáži.

7.4. Garáže

Ve vlastnictví firem může být několik garáží pro nejrůznější vozidla. Každá garáž musí být plně vyhrazena jednomu typu trakce ( autobusy, trolejbusy, tramvaje,... ). Garáže mohou být rozšiřovány. Myslete na to, že v době rekonstrukce není možně využívat vozy, které jsou v garáži zaparkovány. V případě, že je garáž prázdná, je možné ji nechat za poplatek zbourat.

7.5. Najímání zaměstnanců

Každá firma může vystavovat nabídky práce na všechny firemní pozice s odpovídajícím platem. Každá nabídka práce by měla obsahovat krátký motivační text, proč si vybrat právě tuto nabídku. Firma nesmí po svých uchazečích o zaměstnání požadovat žádné osobní informace, které sami neuloží ke svému profilu iDosys. Každá nabídka práce je viditelná po dobu 7 dní, poté zmizí.

7.6. Propouštění zaměstnanců

Pokud nejste spokojeni s výkony svých zaměstnanců, můžete je propustit. V případě, že jsou u Vás zaměstnanci zaměstnáni kratší dobu než 1 měsíc, nemají nárok na žádnou kompenzaci ze strany firmy. Ve chvíli, kdy ve firmě pracují delší dobu, musí jim firma poskytnout tzv. odchodné ve výši 3 výplat. Toto odchodné je vypláceno systémem automaticky po propuštění zaměstnance.

7.7. Zavření firmy

Firmu může uzavřít pouze její majitel nebo může být na základě porušení pravidel uzavřena administrátory webové stránky. Za porušení pravidel se považuje užití názvu/loga ( nebo jeho části ) reálné společnosti ( ať již zaniklé, nebo stále působící ), neaktivita firmy přetrvávající déle jak měsíc, firma může být také uzavřena v případě, že se její vedení nebo jeho člen zachová proti pravidlům v jakémkoli jiném případě.

8. Komunikace s ostatními uživateli

V iDosys můžete komunikovat s ostatními uživateli pomocí Pošty. Odesílat můžete libovolné množství zpráv komukoliv, ale nesmí četnost zpráv překročit hranici, kdy by se mohlo takové počínání pokládat za SPAM. Pošta by měla primárně sloužit ke komunikaci mezi uživateli tak, aby byli schopni se vzájemně domlouvat například na přiřazení vozů, rozpisu služeb,...

Je zakázáno v konverzacích užívat vulgárních výrazů, které by mohly poškozovat druhé osoby. Je zakázáno rozesílat SPAM a využívat komunikační prostředky pro šíření reklamy na své služby mimo internetový systém iDosys.

9. Porušení pravidel

V odstavcích výše jsou shrnuty pravidla, která je nutné dodržovat, abychom se všichni při hraní iDosys cítili příjemně. Za jakékoliv porušení pravidel si administrátoři webové aplikace iDosys vyhrazují právo odebrat přístup k účtu na dobu omezenou ( časový ban ) nebo na dobu neomezenou ( ban permanentí ) dle závažnosti porušení pravidel. Nejsme diktátorským režimem a proto vždy, když by mělo dojít k odebrání přístupu uživatele k jeho účtu, sepíšeme přesné důvody, proč jsme tak učinili.

10. Administrátoři

10.1. Kdo je administrátor

Administrátorem webové aplikace iDosys se rozumí každý uživatel, který má u svého jména štítek Admin nebo Developer.

10.2. Pravomoci administrátora

Administrátor je oprávněn v rámci systému prohlížet informace o všech uživatelích, spravovat obchod i bazar, kontrolovat poštu uživatelů, jejich bankovní účty, transakce mezi nimi a všeobecně udržovat pořádek v celém systému. V reakci na chování ostatních uživatelů mohou ukládat tresty v podobě odebrání přístupu k účtu ( ban ).

10.3. Povinnosti administrátora

Administrátor je naopak povinen dbát o pořádek informací a komunikovat se všemi hráči, poskytovat jim pomoc a v případě potřeby vyzkoušet, zda-li se nejedná o globální problém. Dále musí hlásit veškeré chyby systému, které by mohly uživatele zaskočit a pokoušet se v případě, že je to možné, takové chyby co nejdříve odstranit.

10.4. Vztah administrátora k ostatním hráčům

Administrátor není nijak chráněn proti porušování pravidel a vztahují se na něj všechny články platných dokumentů.